tiina.ahlfors@hotmail.fi

Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston toiminta alkaa

 

Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston toiminta alkoi virallisesti tänään ensimmäisellä seminaarilla. Etukäteen oli ryhmille annettu aiheiksi pohtia tavoitteita kaudelle, sekä mitä toivoo yhteistyöstä muiden puolueiden kanssa. Olemme vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmänä kokoontuneet jo useamman kerran.  Alla puheeni, jonka ryhmän puheenjohtajana pidin seminaarissa.

”Olemme tärkeän äärellä, yhdessä. Vaikka teemme päätöksiä aluksi annetun budjetin raameissa, voimme vaikuttaa painotuksiin ja muuttaa päätöksenteon totuttua ajattelua, jotta voimme rakentaa hyviä palveluita kaikille länsiuusimaalaisille alan parhaana työnantajana.

Vasemmistoliiton kahdeksan henkinen ryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja osoittautunut aktiiviseksi ja osaavaksi. Heli Ahjoniemi toimii varapuheenjohtajana ja minä, eli Tiina Ahlfors, puheenjohtajana. Palaan lopussa ryhmien yhteistyöhön, mutta aloitan joistakin meille tärkeistä tavoitteista ja lähtökohdista.

-Ensimmäisenä nostan julkisen palvelutuotannon vahvistaminen siten, että palvelut ovat lähellä asukkaita ja matalalla kynnyksellä saavutettavissa. Korona-aika on tuonut hyvin selvästi esille liian niukaksi tehostetun julkisen sektorin haasteet: se ei pysty joustamaan riittävästi huolehtiakseen yhdenvertaisten palveluiden saatavuudesta. Olemme toistuvasti nähneet isojen yksityistämisten vaikutuksen hintojen nousuna, laatuongelmina ja viime aikoina henkilöstön saantivaikeuksista johtuen jopa palveluiden lopettamisina. Kaikissa näissä julkisen on lopulta hoidettava asiakkaat ja potilaat. Varmuus ja jatkuvuus turvataan vain julkisen palvelutuotannon vahvistamisella, se on selkäranka palveluissa.

Sote – palveluissa, samoin kuin pelastus- ja turvallisuusalalla toimii merkittävä määrä yrityksiä. Kilpailutuksissa on varmistettava isojen jättien sijaan pienten yritysten ja järjestöjen toimintamahdollisuudet julkisen sektorin tukena.

-Henkilöstön hyvinvointi, pysyvyys ja riittävä määrä on ensi arvoisen tärkeää palveluiden laadun turvaamiseksi. Johtamamme alat ovat hyvin vahvasti henkilöstöintensiivisiä ja tulevat sitä olemaan. Johtamisen on oltava ihmisarvoa ja työntekijöiden osaamista kunnioittavaa. Alan arvostus on myös sitä, että työntekijöillä on riittävästi työkavereita, jotta työn hyvin tekemiselle on aidot edellytykset. Kohtaaminen ei ole liukuhihnatyötä. Palkkaus on osa arvostusta.

-Moniammatillisuuden vahvistamiseen on panostettava. Mikäli haluamme tarjota asiakkaille ja potilaille palveluita oikea-aikaisesti ja ns. yhdeltä luukulta pompottelematta, tulee eri ammattialojen asiantuntijoiden osaamista hyödyntää yli sektoreiden. Erityisesti ymmärrys sosiaalialan osaamisen hyödyistä tuntuu olevan katveessa. Moniammatillisuutta vahvistamalla saadaan aikaiseksi kustannustehokkaita palveluketjuja, joissa asiakas ei tipu kuiluihin, vaan saa tarvitsemansa avun ja hoidon silloin, kun sille on tarve.

-Asiakasmaksut usein joko estävät tai vähintään viivyttävät paljon sairastavien, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien, vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoitoon ja avun piiriin hakeutumista. Kuitenkin oikeaan aikaan saatu palvelu ehkäisee kroonistuvien tilanteiden ja siten kalliimpien palveluiden tarvetta ja vähentää kustannuksia. Terveyskeskusmaksut, sairaalamaksut ja pitkäaikaishoidon maksut ovat suurimmassa riskissä päätyä ulosottoon eli niiden maksamisessa on vaikeuksia. Vasemmistoliitto pitää todella tärkeänä, että poistamme asiakasmaksut kriittisissä palveluissa ja pidämme tason kohtuullisena muissa. Perinnän tulee olla inhimillistä ihmisten elämillä voittoja takovan bisneksen sijaan.

-Yhteys kuntiin tarvitsee rakenteet, sillä yhteisiä pintoja löytyy: terveyden edistäminen, kulttuuri, liikunta, julkinen liikenne, jopa kaavoitus. Kulttuurihyvinvoinnin osalta mm. taiteen ja kulttuurin prosenttiperiaate on helposti integroitavissa alueen palveluiden kehittämiseen.

Sitten yhteistyötoiveisiin. Pidämme tärkeänä, että hyvinvointialueen päätöksenteossa kunnioitetaan johtamiemme alojen eettisiä periaatteita. Koska ne ovat hyvin yhteneväisiä myös turvallisen tilan periaatteiden kanssa, kiteyttävät ne toiveemme muille ryhmille kauden työskentelylle: kunnioitamme paitsi toistemme myös asukkaiden, asiakkaiden, potilaiden ja työntekijöiden ihmisarvoa ja heidän etuaan; huolehdimme hyvästä vuorovaikutuksesta; emme oleta, vaan kysymme ja puutumme epäasialliseen käytökseen. Kannatamme ryhmien välistä sitoutumista rasismin ja syrjinnän vastaisuuteen sekä luottamushenkilöiden epäasiallisen käytöksen ja häirinnän ohjeistuksiin.

Meistä kaikista on kiinni, millainen työskentelyilmapiiri Länsi-Uudellemaalle rakentuu.

Yhteistyötä odottaen, vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä”