Vasemmistoliitto ja yrittäjyys – mahdoton yhtälö?

Vastoin yleisesti ylläpidettyä mielikuvaa vasemmistoliitto ei ole yritysvihamielinen puolue. Olemme sitkeästi ajaneet esimerkiksi yrittäjien sosiaaliturvan parantamista, mistä kyllä on hyvä osoitus nyt korona-aikana yrittäjien lisääminen työttömyysturvan piiriin. Kyse on toistaiseksi väliaikaisesta toimenpiteestä, mutta sellaistakaan ei näkynyt aikaisempien oikeistojohtoisten hallitusten aikana…

On arvostuksen vallankumouksen aika -ryhmäpuheenvuoro 17.5.2021

Valtuuston kokous 17.5.2021 Tilinpäätös 2020 ja arviointikertomus, ryhmäpuheenvuoro Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, espoolaiset Vasemmistoliitolle oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja heikoimmassa asemassa olevien puolustaminen on tärkeää. Siksi meille on oleellista varmistaa, että Espoo on paras paikka asua ja elää myös niille, joilla ei ole varaa mennä yksityiselle hammaslääkärille, ostaa kotiin hoivaa tai kulkea omalla autolla viemään lasta erityisesti …

Viihtyisä kasvava kaupunki – vaaliteema

Espoo kasvaa tasaista 3000 – 5000 henkilön vuosivauhtia. Metron rahoituksen valtion osuus on sidottu rakentamismäärään. Metro ja tuleva Raide-Jokeri ja myöhemmin kaupunkiratakin vaativat toimiakseen tihentyvää asutusta. Asemien lähelle kannattaa rakentaa kerrostaloalueita, mutta pientaloja ja matalampaa rakentamistakin mahtuu ja on hyvä olla. Olin 2008 – 2012 kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen ja viime kaudella rakennuslautakunnassa valvojana, mutta muutoin kaavoitus …

Eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen – vaaliteema

Köyhyys on teemana seurannut minua poliittisen toimintani ajan. Asunnottomuus oli sysäykseni lähteä politiikkaan. Joitakin vuosia sitten koin, että köyhyydestä ei juuri puhuttu, nyt se on ihan rehellisenä ilmaisuna tullut takaisin myös puolueeni ohjelmaan. Köyhyydestä pitää puhua köyhyytenä. Lapsena ja nuorena koettu pienituloisuus ja köyhyys voivat aiheuttaa pitkällisiä vaikutuksia. Stressi, vaillejäämisen tunne ja suurempi alttius joutua …

Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito – vaaliteemana

Espoolaiset eivät ole poikkeus muusta maasta: myös meillä mielenterveydelliset syyt ovat kärjessä sairauslomien syissä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa on jo vuosia ollut suurempi tarve kuin tarjonta ja korona on nyt jollakin tavalla taittanut kamelin selän. Pääkaupunkiseudun lapset ja nuoret ovat olleet suurimpina kärsijöinä pandemian rajoituksissa. Heillä ei vielä ole kehittynyt luottamusta ja keinoja selviytymiseen elämän …

Kysymyksiä vasemmistopoliitikolle

Sain eräältä ysiluokkalaiselta niin hyviä kysymyksiä, että laitan jakoon. 1.Miksi liityit vasemmistoon? Liityin vasemmistoliittoon vuonna 2008, kun asetuin ehdolle kuntavaaleissa. Työskentelin tuolloin moniongelmaisten päihteiden käyttäjien kanssa, joista hyvin moni oli asunnoton. Asunnottomien palveluita oli heikennetty paljon, ja ihmisten epätoivo oli päivittäin osa omaa työtäni. Turhauduin ja päätin, että pitää yrittää tehdä jotain muutakin kuin turhautua. …

Muutama miete päihdetyöstä ja mielenterveydestä

Suomessa keskustellaan aika ajoin – ja silloin hyvin tunnepitoisesti – päihdetyöstä. Virallisesti päihdetyö kuuluu mielenterveystyön (ja silloin terveydenhuollon) alle, mutta pitkään meillä Suomessa suuresta osasta päihdetyöstä vastasi sosiaalihuolto. Espoo oli yksi ensimmäisiä kaupunkeja, joissa mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistettiin samaan organisaatioon, jolloin ideaalitilanteessa apua tarvitsevan pitäisi saada tukea tarvitessaan sekä mielenterveys- että päihdeongelmaan, eikä joko tai. …

Ulosottoon siirtyi ennätyksellinen joukko asiakasmaksuja

Valtakunnanvoudinviraston tilastot kertovat, että vuonna 2018 ulosottoon päätyi 3,4 miljoonaa asiaa (samoilla ihmisillä yleensä useampia asioita), mikä oli 2,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomessa päätyi viime vuonna yli 420 000 asiakasmaksua ulosottoon. Luvussa on Päivälehden mukaan pelkästään terveyskeskusmaksuja 69000 kappaletta ja varhaiskasvatuksen maksuja 34 000.

Espoolaisen köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä, puhe valtuustossa helmikuussa 2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Köyhyys ja työ sen vähentämiseksi ei viime syksynä ollut julkisuudessa, eikä poliittisissa puheissa kovinkaan kuuma aihe, mutta valtuustoryhmämme syyskuun alussa järjestämässä seminaarissa ilmeni, että lähes kaikki valtuustopuolueet pitivät sitä tärkeänä. Taloudellisesti hyvin toimeentulevassa Espoossa köyhien määrä on verrattain pieni, joten köyhyyden poistamisen pitäisi olla meille enemmän tahto- kuin keinokysymys. Lapsiperheköyhyyden vähentämisohjelma …