Kouluväkivaltaan pitää puuttua napakammin

Huhtikuun valtuustossa käsiteltiin minun ja vihreiden valtuutettu Inka Hopsun yhteisen valtuustokysymyksen kouluväkivaltaan puuttumisesta. Sykäyksenä olivat paitsi lukuisat tapahtumat muissa kaupungeissa, mutta myös meillä Espoossa. Valtuuston käsittelemä vastaus antoi kuvan siitä, että asia otetaan vakavasti ja ilmiön taustoja ymmärretään; moniammatillinen yhteistyö ja koko koulun mukaan ottaminen kiusaamisen ja väkivallan hoitamiseksi nähtiin tärkeinä. Valtuustossa nostin puheessani esille huoleni siitä, että lopulta kaikki vastuu sysätään lastensuojelulle, joka kyllä tarttuu erityisesti tekijöiden tilanteeseen, mutta ei suinkaan auta yhteisöä, eikä usein myöskään väkivallan kohteeksi joutuneita.

Valitettavasti olen toukokuun aikana kuullut useammasta väkivaltatilanteesta, joihin kouluissa ei osata tai pystytä puuttumaan. Pelon ilmapiiri vaikuttaa niihinkin oppilaisiin ja työntekijöihin, jotka eivät suoraan ole väkivallan kohteena. Raju väkivalta ei ala yhtäkkiä. Töniminen, nimittely, naureskelu ja ulossulkeminen ovat yhtälailla väkivaltaa etenkin jatkuessaan ja ollessaan järjestelmällistä. Kaikki oppilaiden kesken tapahtuvat teot eivät tapahdu koulun aikana. Netissä tapahtuvat teot etenkään eivät katso aikaa tai paikkaa, eikä suunnitelmallista väkivaltaa tietenkään toteuteta nykypäivänä aina koulun pihalla tai koulumatkalla. Kouluun ne liittyvät siten, että lapset ja nuoret tuntevat toisensa koulusta ja viettävät siellä pitkiä aikoja säännöllisesti.

Kouluväkivalta ja kiusaaminen aiheuttavat pelkoa vapaa-ajallakin – lapset asuvat samoilla asuinalueilla ja tapaavat toisiaan sattumaltakin. Väkivaltaan puuttuminen täytyykin nähdä laajempana ilmiönä. Kouluakaan ei käydä pelkästään koulun vuoksi, vaan elämää varten: koulu on osa lasten ja nuorten elämää, ei erillinen saareke. Espoossa tarvitaan lisää tekoja nuorten väkivaltaan ja koulukiusaamiseen puuttumiseksi, toimenpiteet eivät saa olla koulun resursseista tai henkilökunnan epätasaisesta osaamisesta kiinni. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen koulutaipaleeseen. Tulevalla kaudella tämä on teema, joka huomioitava lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.