Kysymyksiä vasemmistopoliitikolle

Sain eräältä ysiluokkalaiselta niin hyviä kysymyksiä, että laitan jakoon.
1.Miksi liityit vasemmistoon?
Liityin vasemmistoliittoon vuonna 2008, kun asetuin ehdolle kuntavaaleissa. Työskentelin tuolloin moniongelmaisten päihteiden käyttäjien kanssa, joista hyvin moni oli asunnoton. Asunnottomien palveluita oli heikennetty paljon, ja ihmisten epätoivo oli päivittäin osa omaa työtäni. Turhauduin ja päätin, että pitää yrittää tehdä jotain muutakin kuin turhautua. Harkitsin muutamaa puoluetta, mutta vasemmistoliitto oli ainoa, jonka kuntavaaliohjelmassa edes mainittiin asunnottomuus. Se lopulta ratkaisi valinnan.
2.Millaista on olla politiikassa?

Haastavaa, antoisaa, työntäyteistä ja ennen kaikkea opettavaista… Olen saanut toimia todella monipuolisesti erilaisissa tehtävissä sekä Espoossa että puolueen asettamana (mm. kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen jaostot, vasemmistoliiton puoluehallitus, Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta), joten olen oppinut omaksumaan nopeasti paljon uutta tietoa.
Politiikassa toimitaan arvolähtöisesti, mutta kyse on myös vallasta. Ns. työkavereita ei voi valita ja mukana on erilaisia ihmisiä, joiden kanssa on usein eri mieltä asioista. On siis osattava tulla toimeen monenlaisten ihmisten ja asioiden kanssa. Lisäksi politiikassa päätyy tehtäviin aina joidenkin valitsemana: siellä ollaan ajamassa yhteistä etua, ei omaansa.
3. Mitä haluaisit kehittää Espoossa?
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantaminen.
Palvelut ovat kaventuneet, eivätkä kykene vastaamaan ihmisten hätään ja tarpeeseen. Mtp -palveluiden monipuolisuutta ja saatavuutta täytyy lisätä (korona vielä lisää tarvetta). Panostus koskee kaikkia ikäryhmiä, mutta erityisesti huoli lapsista ja nuorista on lisääntynyt korona-aikaan.
Eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen. Kohtuuhintainen asuminen, hyvät liikenneyhteydet, saavutettavat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjastot yms. ovat kaikki välineitä, joilla turvataan se, että pienemmälläkin kukkaron koolla pystyy elämään hyvää elämää. Tämä edistää myös yritysten/elinkeinoelämän toivomaa yhteiskunnan vakautta ja vähentää syrjäytymisen aiheuttamia kustannuksia.
Ympäristöstä huolehtiminen.
Espoolla on jo nyt hyvin kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen vastaisia tavoitteita (hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä). Samaan aikaan, kun meidän on hyvä olla mukana kansainvälisessä yhteistyössä ja huolehtia vaikkapa päästöjen vähentämisestä, meillä on tekemistä kaupunkiluonnon suojelemisessa ja kuntalaisten elinympäristön monimuotoisuudesta huolehtimisessa. Tässä meillä on petrattavaa.
4.Mikä on tärkein asia, jota vasemmisto ajaa?
Mahdollisuuksien tasa-arvoa, eriarvoisuuden kitkemistä, ilmastonmuutoksen hillitsemistä. ”Kaikille – ei harvoille!” https://vasemmisto.fi/tavoitteet/
5.Millä tavoilla vasemmisto eroaa kokoomuksesta?
Kokoomus korostaa yksilön vastuuta; vasemmisto näkee, että yhteinen etu on pitää huolta kaikista. Yksittäisissä asioissa hyvä esimerkki on peruskoulu. Kokoomus vastusti jo 1960 -luvulla peruskoulu uudistusta siksi, että sen mukaan peruskoulu tasapäistää: lahjakkaampien (ja siten harvempien) olisi oikein päästä opiskelemaan pidemmälle. Käytännössä opiskelu mahdollistui tuolloin vain varakkaampien perheiden lapsille. Vasemmisto ajoi kaikille lapsille tasavertaista oikeutta saada peruskoulutus. Vielä nytkin, kun oppivelvollisuuden pidentämisestä päätettiin, kokoomus vastusti sitä. Tutkimusten mukaan kaikkein heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa ovat pelkän peruskoulun varassa olevat. Jo toisen asteen tutkinto tuo paremmat edellytykset pärjäämiselle. Nyt oppivelvollisuuden pidentämisellä pyritään pitämään haavoittuvassa asemassa olevat nuoret mukana. Lisäksi toisen asteen maksuttomuus liittyy tähän tasavertaiseen mahdollisuuteen opiskella.
6.Minkälainen on arvomaailmasi?
Minulle jakamaton ihmisarvo on kaiken pohja. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja inhimillisyys ovat myös tärkeitä. Ehkä myös jonkinlainen sovittelevuus ja maalaisjärki.