Eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen – vaaliteema

Köyhyys on teemana seurannut minua poliittisen toimintani ajan. Asunnottomuus oli sysäykseni lähteä politiikkaan. Joitakin vuosia sitten koin, että köyhyydestä ei juuri puhuttu, nyt se on ihan rehellisenä ilmaisuna tullut takaisin myös puolueeni ohjelmaan. Köyhyydestä pitää puhua köyhyytenä. Lapsena ja nuorena koettu pienituloisuus ja köyhyys voivat aiheuttaa pitkällisiä vaikutuksia. Stressi, vaillejäämisen tunne ja suurempi alttius joutua …