Eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentäminen – vaaliteema

Köyhyys on teemana seurannut minua poliittisen toimintani ajan. Asunnottomuus oli sysäykseni lähteä politiikkaan. Joitakin vuosia sitten koin, että köyhyydestä ei juuri puhuttu, nyt se on ihan rehellisenä ilmaisuna tullut takaisin myös puolueeni ohjelmaan. Köyhyydestä pitää puhua köyhyytenä. Lapsena ja nuorena koettu pienituloisuus ja köyhyys voivat aiheuttaa pitkällisiä vaikutuksia. Stressi, vaillejäämisen tunne ja suurempi alttius joutua …

Espoolaisen köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 mennessä, puhe valtuustossa helmikuussa 2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Köyhyys ja työ sen vähentämiseksi ei viime syksynä ollut julkisuudessa, eikä poliittisissa puheissa kovinkaan kuuma aihe, mutta valtuustoryhmämme syyskuun alussa järjestämässä seminaarissa ilmeni, että lähes kaikki valtuustopuolueet pitivät sitä tärkeänä. Taloudellisesti hyvin toimeentulevassa Espoossa köyhien määrä on verrattain pieni, joten köyhyyden poistamisen pitäisi olla meille enemmän tahto- kuin keinokysymys. Lapsiperheköyhyyden vähentämisohjelma …