Yhteistyötä yli puoluerajojen. Miksi?

Länsiväylä ehti uutisoimaan yhteistyöstä puolueiden välillä. Kuten jo muutamassa aiemmassa postauksessani (linkki) olen ilmaissut, yhteistyökyky on tänä aikana minusta ensiarvoisen tärkeää. Se ei tarkoita, että asioista ollaan välttämättä samaa mieltä, mutta vastakkainasettelun ja vihapuheen lisääntyessä on todella tärkeää myös toimia toisenlaisen kulttuurin eteen. Politiikka on kompromissien taidetta. Siinä jokainen saa vähän tai joskus enemmänkin läpi edustamiaan asioita ja parhaimmillaan lopputulos on parempi kuin yksittäisen näkökulman toteutus. Jos ollaan eri mieltä, silloin äänestetään – ja ollaan eri mieltä.

Tässä kuvassa/mainoksessa yhteistä on yrittäjyys. Olemme erilaisia yrittäjiä ja todennäköisesti ajamme erilaisten yrittäjien asioita. Kunnioitus erilaisuutta ja toisia ihmisiä kohtaan on se, mikä edistää yhteisiä pyrkimyksiä. Tiedän, että tällainen ulostulo jakaa mielipiteitä, mutta politiikka on myös esimerkillä johtamista. Käsittääkseni joskus on oltava vähän herättäviäkin ulostuloja, jotta ne saavat miettimään.

Omalta puoleltani vetoan rakentavaan, toisia kunnioittavaan ja arvostavaan poliittiseen ilmapiiriin, missä enemmän ratkaisee se, että pyritään tekemään Espoosta paras paikka elää ja asua kaikille. Keinot ja painotus vaihtelevat, kuten pitääkin. Parhaaseen lopputulokseen pääseminseen vastakkainasettelu sopii huonosti. Rajojakin toki on: itselleni kaiken pohja on ihmisarvon kunnioitus. Sen yli ei voi mennä. Tätä tehdessä tämän kunnioitus-ajatuksen nostaminen oli ytimessä.